Ekonomika

Daně

Díky daním získává státní rozpočet velkou část příjmů, které se touto velikostí stává velmi významnou. Stát jejím prostřednictvím významně ovlivňuje ekonomku.

Definice daně zní: „Daň je povinná a nenávratná platba vybíraná státními orgány od fyzických i právnických osob na základě zákona.“

Rozlišujeme daně přímé a nepřímé. Zatímco u daní přímých jsou platiteli přímo fyzické nebo právnické osoby – patří sem daně z příjmu, důchodové daně, dědické daně či daně z majetku). U nepřímých daní se daň platí prostřednictvím částky, která se přičítá k cenám zboží a služeb – zahrnuje daň z přidané hodnoty (DPH) a spotřební daně.

Daně spotřební v konečné fázi platí spotřebitelé. Nejvíce je znát na cenách pohonných hmot, lihovin a tabákových a alkoholických výrobcích. Stát díky nim reguluje spotřebu.

Daň z přidané hodnoty znamená, že v každé části výroby či přepravy se k ceně výrobku přičte další částka, která se nakonec promítne v konečné ceně výrobku.

Dalším druhem daní, která je nejčastější, jsou daně z příjmů fyzických a právnických osob. Jedná se hlavně o příjmy z činnosti podnikatelské nebo samostatně výdělečné, z kapitálového majetku a dalších. Takzvaná nezdanitelná částka je vymezena např. počtem dětí.

Daň silniční platí každý kdo vlastní auto, tato částka je pevně stanovená a u nás byla zavedena roku 1993. Z dědictví se platí daň dědická. Její velikost závisí na cennosti majetku, který je děděn, stejně jako závisí daň darovací na cennosti darované věci. Každý, kdo vlastní nějaký pozemek nebo jiná nemovitost, platí daň z nemovitosti. A pokud je pozemek či stavba prodávaná platí se daň z převodu nemovitosti. Ta opět záleží na ceně nemovitosti.

S pomocí daňových poradců můžete jednat s finančním úřadem ohledně daňového přiznání nebo vyřešit vaše problémy týkající se daní.

Napište komentář