Ekonomika

Držte krok s nejnovějšími trendy moderního managementu

MBA

MBA (Master of Business Administration) je profesním vzdělávacím programem, jež je zaměřen na prohloubení znalostí v oboru managementu, a to především na rozvoj manažerských dovedností a praktických zkušeností. Primárně je určen uchazečům s vysokoškolským vzděláním (např. manažeři, členové managementu, podnikatelé, zaměstnanci státní správy a samosprávy, představitelé neziskových organizací apod.) usilujíc o využití znalostí ve své profesní praxi a poté všem ostatním, kteří chtějí držet krok s nejnovějšími trendy moderního managementu.

Výuka profesních programů MBA probíhá v češtině ve 3 semestrech. Forma studia je distanční (dálková). Studium nenabízí pouze studium online formou metody e-learningu s přístupem do studentské sekce webových stránek Business Institut, ale i tématická setkání se špičkovými lektory.

BBA

BBA (Bachelor of Business Administration) je nižším stupněm profesního vzdělávacího programu MBA. Určen je pro absolventy středních škol a gymnázií se zájmem získat základní povědomí o manažerských dovednostech a získat tak teoretické znalosti nezbytné pro výkon manažerské funkce.

Výuka BBA probíhá v češtině ve 3 semestrech. Forma studia je distanční (dálková). Studium nenabízí pouze studium online formou metody e-learningu s přístupem do studentské sekce webových stránek Business Institut, ale i tématická setkání se špičkovými lektory.

Specializované výukové programy MBA

● Management, organizace a řízení
● Management soft skills
● Projektové řízení a plánování
● Strategické řízení podniku
● Management a řízení ve zdravotnictví
● Řídící a kontrolní systém, interní audit
● Finanční management a strategické řízení financí
● Daně, účetnictví a controlling
● Veřejná správa
● Marketing, media a soft skills
● Public relations a komunikace
● Řízení lidských zdrojů
● Řízení informačních technologií
● Mezinárodní obchod
● Management cestovního ruchu
● Doprava, spoje a logistika
● Obchodní právo v podnikání
● Interactive Online – Leadership

Dárky, slevy a výhody za studium MBA

Při podání přihlášky ke studiu programů MBA či LLM do 19. srpna 2013 a uhradě celého studia v jedné splátce získá uchazeč notebook ASUS X201E ke studiu jako dárek zdarma.

Při podání závazné přihlášky ke studiu jakéhokoliv profesního vzdělávacího programu MBA ve dvou získá každý uchazeč slevu ve výši 5.000,-Kč z celkové ceny studia včetně DPH.

Při přihlášení ke studiu programů MBA nebo LLM do 19. srpna 2013 získá uchazeč tyto výhody:

● roční předplatné luxusního lifestylového časopisu Forbes
● odborný seminář Stress Management pod vedením zkušeného profesionála
● setkání s Janem Přeučilem na téma „Kouzlo manažerské rétoriky“

Každý student má možnost využívat všech výhod BONUS CLUBU, jehož program přináší řadu slev, výhodných cen, bonusů a dárkových šeků ve více než 2.000 obchodních místech v České republice (např. levnější tankování u společnosti Benzina, zvýhodněné nabídky zájezdů od společností Blue Style, Čedok a Rekrea a mnoho dalších výhod).