Ekonomika

Schodek státního rozpočtu

Díky státnímu rozpočtu je možno regulovat ekonomický i sociální vývoj, s jeho pomocí je vyjádřeno užití, rozdělování a tvorba finančních prostředků, kterých využívá stát. pokud stát nevlastní dost peněz, vzniká schodek státního rozpočtu.

Je to druh státního rozpočtu, ve kterém výdaje převažují nad příjmy, vzniká takzvaný deficit státního rozpočtu.

Do příjmů státního rozpočtu zahrnujeme přímé i nepřímé daně a další různé poplatky. Mezi další příjmy patří cla a různé pokuty. Příjmům také svědčí, je-li země bohatá na nerostné suroviny, které jednoduše přivádějí peníze do země.

Výdaje státního rozpočtu dělíme na skupinu „nákupy statků a služeb“ a skupinu „transferové platby“. U první skupiny získává stát od přijímatelů nějaké statky či služby, zatímco u transferových plateb tomu tak není – zde stát od přijímatelů žádné statky a služby nepřijímá. Hlavními státními výdaji jsou výdaje týkající se školství, zdravotnictví, výdajů na obranu apod.

Pokud je státní rozpočet schodkový, stát vydává vládní dluhopisy, které se nazývají obligace, které mají krýt státní schodek (též deficit). Tyto obligace jsou následně prodávány na kapitálovém trhu. Účastníky takovéto akce jsou často komerční banky.

Ve státě, v kterém dlouhodobě přetrvává režim schodkového státního rozpočtu, postupem času vzniká státní dluh – většina států v Evropě nemá ekonomiku ideální a vlastní na svých bedrech státní dluh, ČR není výjimkou.

Existují dva druhy schodků, jedním druhem je schodek záměrný a plánovaný a druhým typem schodek nahodilý (cyklický), kvůli kterému se dějí vysoké ekonomické výkyvy. Strukturální schodky si zaviňují politici sami svými rozhodnutími a sliby – možná právě kvůli tomu je schodek rozpočtu ČR především schodkový (i když v určitých obdobích se spolu mísí oba druhy).

Napište komentář