Politické strany Volby

Už víte, koho budete volit?

Pár let uteklo jako voda a máme tu znovu krajské volby 2012 a volby do senátu, které se budou konat 12. a 13. října 2012. S každými dalšími volbami přibývá těch, kteří nechodí volit, protože je to prý zbytečné. Přitom si ani neuvědomují, že zahazují možnost spolurozhodovat o tom, kam se bude tato země ubírat. Je přeci lehčí snažit se pro sebe a své děti vytvořit lepší budoucnost, než nic nedělat a potom nadávat. Senát a kraje čekají na Vaše rozhodnutí!

Jednou ze stran, která posílá kandidáty ze svých řad do boje, je Občanská demokratická strana (ODS). A jaký má, tato stálice na politickém nebi, volební program?

Odpovědnost proti populismu

Jako před každými volbami, tak i před těmi letošními nám mnoho kandidátů z různých politických stran předvádí své herecké nadání. Ano, populismus je jedním z tahounů každých voleb v České republice. Naopak ODS je často napadána pro své nepopulární kroky, které jsou prostě nutným zlem a které oceníme spíše v budoucnu.

Velký úklid

Za pouhé tři roky, během kterých vládli socialističtí hejtmani, stoupla zadluženost krajů o více než 50 procent a jen v loňském roce dluh vyrostl o dalších 17 procent. To znamená, že kraje se zadlužovaly rychleji než ústřední vládní orgány. V krajích, které byly pod taktovkou KSČM a ČSSD, vzrostla zadluženost téměř trojnásobně. Pokud už se kraje snažily snížit výdaje, tak to dělaly prostřednictvím nižších investic do škol, sociálních a kuturních zařízení a do sociálních služeb. Místo toho, aby kraje šetřily na svém vlastním provozu. Kandidáti ODS tohle chtějí změnit.

Důležitá je důvěra občanů i zahraničních partnerů

Ač se to některým možná nezdá, jsme jednou z mála zemí, kterým se daří celkem dobře. Máme 6. nejnižší nezaměstnanost v EU, zatímco v zemích eurozóny je nezaměstnanost skoro dvojnásobná a stále stoupá. Česká republika má 7. nejnižší veřejný dluh a nejnižší míru chudoby v rámci EU. Udržení stabilní ekonomiky během kritického období, politická stabilita to vše je důležité pro důvěru občanů i zahraničních partnerů.

Tak nezapomeňte 12. a 13. října 2012 přijít k volbám. Senát a kraje čekají na Vaše rozhodnutí!